ADR KURS

ADR KURS

DA VAR VI I GANG IGJEN

Sapio as har sammen med Instruo tatt tak i utfordringen med ADR kurs for sjåførbransjen.

Vi setter opp kurs fremover for de som trenger ADR bevis eller som trenger å oppdatere seg.
Ved bruk av engasjernede instruktør på kursene får en et innblikk i hvor viktig det er med kunnskap rundt transport av farlig gods - ADR.

Dette er en glimrende anledning til å holde seg oppdatert og få nye impulser.

Kursene er lagt opp med Grunnkurs som basis og det er mulig å velge de tillegg som en ønsker.
De som trenger oppdatering kan delta på kurset som kvalifiserer til ny prøve og utstedelse av kompetansebevis ADR.

Velkommen til engasjerende kurs :-)

Arbeidsvarsling