HMS tjenester

Sikkerhetsstudie / operasjonell sikkerhet

Dette er et studie der vi kartlegger det dokumenterte opp i mot virkeligheten ute i operasjon. I lag med de ansatte kartlegges eventuelle gap og utfordringer mellom dokumentasjon og aktuell operasjon. 

Ta kontakt for mer info og pris.

Les mer

Granskningsledelse / rotårsaksanalyse

Vi har utdannede granskningsledere med flere års erfaring fra granskninger offshore / onshore innenfor olje og gass bransjen. Metodikken som brukes er MTO metoden. Har dere flere hendelser i deres bedrift kan vi komme inn og gjennomføre en årsaksanalyse for å kartlegge hva som er de bakenforliggende årsaken til deres hendelser.

Ta kontakt med oss for mer info og pris. 

Les mer

Granskningsledelse / rotårsaksanalyse

Vi har utdannede granskningsledere med flere års erfaring fra granskninger offshore / onshore innenfor olje og gass bransjen. Metodikken som brukes er MTO metoden. Har dere flere hendelser i deres bedrift kan vi komme inn og gjennomføre en årsaksanalyse for å kartlegge hva som er de bakenforliggende årsaken til deres hendelser.

Ta kontakt med oss for mer info og pris. 

Les mer

Safety Coach

Safety Coach er en person som kommer inn i selve operasjonen i deres bedrift og trener de ansatte innenfor HMS og risikoforståelse. Vi har personell med HMS utdanning og flere års erfaring innen coaching i operasjonell sikkerhet.

Ta kontakt for mer info og pris.

Les mer

Observasjon & intervensjonstrening

Dette er et kurs som passer godt for ledere og mellomledere. I dette kurset vil vi sette opp inspeksjonsrunder der vi trener de ansatte både i hva de bør observere, men også hvordan de skal snakke med de ansatte for å øke HMS forståelsen i bedriften.

Ta kontakt for mer info og pris.

Les mer

Observasjon & intervensjonstrening

Dette er et kurs som passer godt for ledere og mellomledere. I dette kurset vil vi sette opp inspeksjonsrunder der vi trener de ansatte både i hva de bør observere, men også hvordan de skal snakke med de ansatte for å øke HMS forståelsen i bedriften.

Ta kontakt for mer info og pris.

Les mer

HMS konsulent for korte eller lengre oppdrag

Sapio AS er registrert som bemanningsbyrå der vi har spesialisert oss innenfor HMS og risikoforståelse. Vi tilbyr utleie av HMS personell for dekke de ulike behovene i din bedrift.

Ta kontakt for mer info og pris.

Les mer

Sikkerhetsinspektør for farlig gods / transport på vei

Vi kan tilby sertifisert sikkerhetsrådgiver innen farlig gods og transport på vei (ADR). Gjennom dette tilbudet kan bedriften deres registrere våre sikkerhetsrådgivere som deres egen sikkerhetsrådgiver opp mot DSB.

Ta kontakt for mer info og pris.

Les mer

Sikkerhetsinspektør for farlig gods / transport på vei

Vi kan tilby sertifisert sikkerhetsrådgiver innen farlig gods og transport på vei (ADR). Gjennom dette tilbudet kan bedriften deres registrere våre sikkerhetsrådgivere som deres egen sikkerhetsrådgiver opp mot DSB.

Ta kontakt for mer info og pris.

Les mer