Sats på HMS

Langsiktighet i HMS arbeidet vil gi gode resultater i virksomheten, både økonomisk og på det menneskelige nivå.

HMS er en investering som lønner seg!

DU TRENGER EN PARTNER PÅ HMS ARBEID!

Riktig opplæring og god internkontroll på arbeidsplassen gir økt trivsel og motivasjon noe som skaper grunnlag for de beste resultater i din bedrift.

Gjennom systematisk samarbeid og utviklingspotensial har vi fokus på forbedringer som skaper varige verdier og kompetanseheving for alle ansatte i en virksomhet.

Det er de ansatte som er bedriftens viktigste ressurs og skaper verdier som kan bidra til å sikre arbeidsplasser.

Vårt mål er at vi skal jobbe med menneskene i en virksomhet.

MELLOMLEDERROLLEN I ET HMS PERSPEKTIV

Utfordringen kan være stor fra ansatt til mellomleder og vi kan hjelpe med verktøy for å hjelpe i rollen

Målgruppe er mellomleder, formenn og andre med begrenset personalansvar

Ved bruk av forelesing, coaching og refleksjon settes fokus på mellomleders rolle i et HMS perspektiv

FAGKURS PRAKTISK RISIKOVURDERING

praktisk innføring i risikovurdering på egen arbeidsplass

gir de ansatte en grunnleggende innføring i risikoforståelse

ved bruk av praktiske eksempler, reduseres faren for at hendelser skjer

SIKKERHETSSTUDIE

observasjon av hms arbeidet for å avdekke gap mellom ønsket og virkelig handling

skape holdningsendring blant de ansatte for sikker utførelse av arbeid

økt fokus på sikkerhet
økt forståelse for samhandling på arbeidplassen
lavere sykefravær
lavere kostnader på skader
kunnskapsheving om eget arbeid

målgruppe er virksomheter som ønsker å befeste sitt positive hms arbeid

GRUNNLEGGENDE HMS

grunnleggende hms arbeid satt i system

skape en felles forståelse for hms arbeidet i egen virksomhet

tilpasses din virksomhet