Gravekurs HK

Alle som skal utføre graveoppdrag for Haugaland Kraft Nett as skal gjennomføre 2,5 timers kurs.
Kurset gir retningslinjer for legging av kabel og skal være med å forebygge skader og feil.
Kvalifikasjon:
- Bedrift med Sentral Godkjenning, utførende grunnarbeid og landskapsutforming
- Gjennomført nettkurs fra Trainor.no

Påmelding

DATO TID STED PRIS PÅMELDING

MÅLGRUPPE

  • Entreprenører med graveoppdrag for Haugaland Kraft Nett as
  • Krav til gjennomføring hvert 5. år