HMS kurs leder

Nytteverdien av systematisk HMS arbeid gis til kjenne ved avklaring av hvilken rolle DU har i HMS arbeidet i virksomheten.
Kurset definerer hvilke roller og ansvar som gjelder i henhold til lov og regelverk for den enkelte.
Hva kreves av dokumentasjon og hvordan vi får systematikk i kartlegging av HMS arbeidet?

Kurset er i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5 med tilhørende veiledning fra arbeidstilsynet

Avholdes i samarbeid med AOF Haugland som er kursansvarlig

Påmelding

DATO TID STED PRIS PÅMELDING
14.11.201908:30 - 15:30Sapio2950.00Påmelding

MÅLGRUPPE

  • Øverste leder i virksomheten
  • Ledere og mellomledere i virksomheter