NS – 8405

Kurset "Effektiv bruk av NS 8405" gir deg ikke bare kunnskap om NS 8405, men fokuserer spesielt på hvordan du gjennom hele kontraktsperioden på best mulig måte kan bruke standarden for å sikre god verdiskaping i ditt prosjekt.

Kurset går over to dager og gir deg en god innføring i alle sentrale deler av standarden. I tillegg inneholder kurset temaer til diskusjon, og mindre forhandlingsøvelser knyttet til entreprisefeltet. Det vil bli satt av god tid til spørsmål og drøftelse av ulike problemstillinger som deltakerne måtte ha.

Påmelding

DATO TID STED PRIS PÅMELDING

MÅLGRUPPE

  • Daglig leder
  • Driftsleder
  • Prosjektledere
  • Bygg- og anleggsvirksomheter