Stillasbygger 2-5 meter

NYTT KAP 17 - ARBEID I HØYDEN
Alle som bygger stillas fra 2 - 5 meter skal ha 15 timer opplæring.
7,5 timer teori og 7,5 timer praksis.
Hos oss blir dette gjort med meget kvalifisert instruktør.

Påmelding

DATO TID STED PRIS PÅMELDING

MÅLGRUPPE

  • Stillasbyggere som arbeider i høyder 2-5 meter
  • Alle som skal sette opp stillas fra 2 meter arbeidshøyde