Stillasbygging 2-9 meter

Arbeid i høyden er pr definisjon arbeidsoperasjoner som kan medføre fall til lavere nivå, og loven sier at høyder over 2 meter skal sikres. Stillas er en midlertidig arbeidsplattform eller opphengkonstruksjon som skal forhindre at nettopp dette kan skje. Moderne stillas er basert på modulsystemer som kan bygges i flere etasjer og seksjoner sideveis.

Om kurset

For å ha rett til å bygge og bruke stillas skal bruker ha teoretisk og praktisk opplæring som gir kunnskap om:

  • Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset.
  • Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset.
  • Tiltak for å redusere risikoen for personer og gjenstander.
  • Vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker.
  • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset.
  • Tillatte belastninger.
  • Kontroll av stillas.
  • All annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller utbedring kan medføre.

Informasjon

STED/ADRESSE

Eikeskogvegen 78, 5570 Aksdal

E-POST

kurs@sapioskolen.no

TELEFON

40 00 17 74

PRIS

Etter avtale.