Effektiv bruk NS-8405

Publisert: april 18, 2017 av appexdev

Sapio har gleden av å inviterer til kurs i «Effektiv bruk av NS 8405».

I et stadig mer profesjonalisert bygge- og anleggsmarked er det et klart behov for å styrke kunnskap og kompetanse i bruken av NS 8405 som kontraktsdokument. NS 8405 er den sentrale kontraktsstandarden i bygge- og anleggssektoren og spiller en sentral rolle i de fleste større bygge- og anleggsarbeider.

Les mer..